Кои сме ние?

Съюз на Счетоводителите в България е юридическо лице с нестопанска цел, сдружение на физически и юридически лица, работещи в областа на счетоводството, одита, данъчния и финансов консултинг. Сдружението извършва дейност в обществена полза.

Съюзът е регистриран през 1990 година, съгласно изискванията на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Пръв и доскорошен Председател на Съюза бе проф д.ик.н Иван Душанов, понастоящем почетен член на сдружението.

Съюз на Счетоводителите в България има много добре развита регионална структура и във всеки значим български град е представен със свой клон. Развитието на регионалната структурата на Съюза продължава възходящо и много скоро броят на клоновете ще достигне тридесет.

Вижте още

С КАКВО МОЖЕМ
ДА ВИ БЪДЕМ ПОЛЕЗНИ

 • Финансова отчетност, счетоводен консултинг и супервайзинг;
 • Финансов анализ, оптимизации и контролинг;
 • Финансово и управленско верифициране, независим и вътрешен одит;
 • Финансово разузнаване и системи за информационна сигурност;
 • Стратегическо и оперативно прогнозиране и планиране;
 • Данъци, данъчно планиране и данъчна оптимизация;
 • Търговско, финансово, авторско и наказателно право;
 • Информационни технологии и интегрирани системи за управление;
 • Корпоративна сигурност и превантиране на неоторизиран достъп;
 • Системи за идентификация, анализ и управление на рискове
 • Управление на промяната, бизнес развитие и иновации;
 • Инженеринг и реинженеринг на структури, потоци и ресурси;
 • Коучинг и менторство.
 • Успешно излизане от бизнес.
Вижте още

Събития