Членство

За да станете индивидуален или колективен член на Съюза на Счетоводителите в България (ССБ) е необходимо:
 
 1. Да се запознаете с Устав на ССБ;
 2. Да се запознаете с Етичен кодекс на ССБ;
 3. Да се запознаете с Правилник за управление на клон на ССБ;
 4. Да отговаряте на условията, посочени в Устава на ССБ;
 5. Да сте съгласни с всички общи положения и изисквания на Устава;
 6. Да сте съгласни с всички общи положения и изисквания на Кодекса;
 7. Да сте съгласни с всички общи положения и изисквания на Правилника;
 8. Да попълните заявление за членство за Физическо или Юридическо лице;
 9. Да подпишете заявлението със саморъчен подпис или КЕП;
 10. Да изпратите на заявлението на следния e-mail: members@accountancy.bg
 11. Да заплатите встъпителна вноска и/или членски внос за избран период.