Клон Смолян

СББ Регионална структура

Управител: Зорка Славова

E-mail: smolyan@accountancy.bg