Клон Велико Търново

СББ Регионална структура

Управител: Валентин Василев

E-mail: velikotarnovo@accountancy.bg