Ще принуди ли автоматизацията жените по света да сменят професията си?

Ще принуди ли автоматизацията жените по света да сменят професията си?

Макар че в последните няколко десетилетия светът се движи в посока равенство между половете, според нов доклад на McKinsey неравенството между тях е на път да се задълбочи поради развитието на изкуствения интелект. 

 

Какво точно означава това?

 

Автоматиката ще завзема все повече работни места и според предположенията, до 2030 година между 40 и 160 милиона жени ще бъдат принудени да се преквалифицират. 

 

Мъжете също няма да бъдат облагодетелствани и всъщност почти същият брой от тях може да загуби работата си. Счита се обаче, че нежната половина на населението има по-малко време за преквалификация, тъй като е заета с отглеждане на деца. 

 

Авторите на доклада предполагат, че макар че мъжки професии като машинен оператор и женски чиновнически и в сферата на услугите такива могат да изчезнат, то ще се появят нови работни позиции. Предполага се, че до 2030 година в Европа и Щатите работните места ще изискват 55% повече време, в което се използват технически познания и 24% повече такова, посветено на социални и емоционални качества. За сметка на това ще намалее времето за ръчна и физическа активност, тъй като тези дейности ще бъдат автоматизирани.