Да работиш и парите да не ти стигат: само в България ли се случва?

Да работиш и парите да не ти стигат: само в България ли се случва?

От тази година минималната месечна работна заплата в България е 560 лв, което ще рече, че немалък процент от сънародниците ни получават по 3,37 лв./час. В съседна Румъния, с която заедно се присъединихме към ЕС, минималната заплата е почти двойно по-висока или иначе казано: 445 евро месечно. Ако отправим поглед по-далеч, а именно към Германия, ще видим, че там минималната заплата за 40-часова работна седмица е 1592 лв. 

 

Отместваме поглед от цифрите и си задаваме въпроса: достатъчни ли са тези суми за живот в съответната държава? Статистиката сочи, че за застрашен от бедност в Европейския съюз минава работещ човек, печелещ по-малко от 60% от средната заплата за страната си. Или иначе казано: прагът на бедността отчита относителната бедност. Казано с други думи, бедният в Германия е беден в сравнение със сънародниците си, но пък в сравнение с българин - той получава много повече пари. Въпросният праг на бедността показва къде се намират работещите на минимална работна заплата в своята среда и могат ли да поддържат нормален стандарт в нея.

 

Европейският съюз изчислява прага на бедността на база наличния доход - този, който остава след социални и данъчни удръжки. Едва ли е изненада, че най-зле е ситуацията в България и Румъния. Границата на бедността у нас по данни от 2019 година е 348 лв.

 

Отново се отправяме към Германия, за да се запознаем с профила на работещия на минимална заплата човек. Обикновено става въпрос за хора от етнически малцинства, с увреждания, нискообразовани, млади или жени. Да, през 2019 60% от работещите на минимална заплата в Германия са от нежния пол. 

 

Немското правителство е изчислило, че минималната работна заплата не стига за разходите на родители, които сами отглеждат децата си. Същото се отнася и за Румъния, където пък е изчислено, че семейство с две деца се нуждае от 710 евро месечно, В началото на 2018 година пък КНСБ излезе със становище, че за да живее нормално, едно българско семейство има нужда от 2325 лева на месец.