Рестрикционни мерки при детските надбавки – премахване на помощта при 5 неизвинени отсъствия

Рестрикционни мерки при детските надбавки – премахване на помощта при 5 неизвинени отсъствия

В медийното пространство набира актуалност темата за рестрикционните мерки при детските надбавки, намираща израз в премахването на помощта за една календарна година при наличие на пет неизвинени отсъствия. 

Дали обаче това ще повлияе добре върху българското образование? Дали ще стимулира родителите да бъдат по-отговорни и да се грижат повече за това децата им да са навреме в училище? Може би на пръв поглед тази мярка изглежда фрапиращо тежка, но може и да е добро начало, защото ако децата пропускат безпричинно занятия, това ще окаже негативно влияние спрямо тяхното ментално, психическо и социално развитие. 

Училището е място, където те не просто получават образование, но и възпитание - не онова от първите 7 години, разбира се. Затова безпричинното отсъствие на децата от училищната скамейка би било голяма грешка. Пет неизвинени отсъствия се равняват на 15 закъснения от училище до 15 минути от първия учебен час. Това е и мярка родителите на по-малките ученици да бъдат по-внимателни и отговорни и да ги водят на училище в уречения час. 

Еднократната помощ за първокласници по същия начин бива премахната, ако децата имат 5 неизвинени отсъствия, защото тя се изплаща на два пъти в началото на учебния срок. Така някои родители могат да изгубят половината от паричната помощ, ако не са достатъчно стриктни и не водят навреме децата си на училище. 

Според вас дали е добре да се създават повече закони с такава насоченост, които стимулират ценности като коректност, сериозност, отговорност? Ако всички закони, които се пишат, са с подобна насоченост, дали страната ни ще се превърне в оазис сред икономическата пустиня, която е настъпила в България през последните години?

Монетата винаги има две страни. От коя я виждате вие?