До 10 хиляди лева за работодател, наел човек с увреждане

До 10 хиляди лева за работодател, наел човек с увреждане

Националната програма за заетост на хората с увреждания, одобрена преди броени дни, предвижда стимули, с които да насърчи наемането на работа на хора с увреждания. Така например работодател, който наеме такъв човек, намиращ се в трудоспособна възраст, може да получи до 10 хиляди лева, за да приспособи работно място, подходящо за неговите нужди. Същата сума може да се отпусне и за да се оборудва всяко ново място, съобразено с конкретното заболяване.

 

За да се кандидатства за финансовата помощ, трябва да бъде подадено предложение до Агенцията за хора с увреждания. Работодателите, които бъдат одобрени, ще бъдат длъжни да запазят заетостта на служителите си не по-малко от 36 месеца. 

 

Допълнително по програмата ще бъдат отпуснати средства за квалификация и преквалификация, също така и за обучение за професионално и служебно развитие. Предвидено е за тази цел работодателите да получат до 200 лв. за служител.