Създаване и управление на учебни счетоводно-финансови компании.

Създаване и управление на учебни счетоводно-финансови компании.

За Съюзът на Счетоводителите в България основен приоритет винаги е бил, е и ще бъде теоритико-приложната подготовка на нашите млади колеги, студенти в акредитираните икономически специалности на университетите в България, както и на учениците в специализираните гимназии.

В тази връзка от 1 ноември стартира проект на ССБ под наименование „Създаване и управление на учебни счетоводно-финансови компании съвместно с икономическите факултети и икономическите университети в България.”

Основната цел на проекта е нашите млади колеги от икономическите специалности, както и специалност Право, с наша на членовете на ССБ, както и с подкрепа от своите преподаватели, в адекватна, съвременна и иновативна работна среда да разкрият и разгърнат своя експертен потенциал, да приложат на практика своите знания и да придобият увереност в собствените си сили, за да излязат в последствие на трудовия пазар като завършени, знаещи и можещи професионалисти.

В тези своеобразни консултантски инкубатори нашите млади колеги ще работят с реални клиенти от реалния бизнес, ще се сблъскват и ще преодоляват реални предизвикателства, ще трупат опит и практически знания, но задължително ще получават заплащане за трудът си, както и ще се заплаща трудът на нашите колеги, техните ментори.

За повече информация посетете страницата на проектът, на следния линк: https://www.accountancy.bg/proekt/dummycompanies-1

Моля и за вашата подкрепа на проекта, която ще можете да окажете с дарение от 50 (петдесет) лева, чрез бутона „КУПИ”, намиращ се отдясно на информацията за проекта.

От името на Управителния съвет и студентите и учениците, предварително ви благодарим за вашата помощ и ви уверяваме, че събраните средства ще бъдат изразходвани целево под формата на инвестиция в знания и опит на нашите млади колеги.