Европейският фонд за регионално развитие и България

Европейският фонд за регионално развитие и България

България е член на Европейския съюз от 1 януари 2007 година. Тя става част от тази структура по време на шестата вълна на разширение заедно с Румъния. 28-те страни-членки получават определени финансови стредства от Европейския фонд за регионално развитие. Неговият бюджет съставлява 20% от цялостния бюджет на Европейския съюз за настоящия период, обхващащ годините 2014-2020. Средствата на фонда не се разпределят по равно на 28. Регионите, които имат ниски нива на икономическо развитие, са субсидирани повече от местата с показан прогрес.

Тази европейска солидарност целѝ да няма територии в Европа, които да са обречени на бедност и недоимък. Кохезионната политика на ЕС се стреми континентът да постигне забележителни успехи и в четирите аспекта – икономически, политически, социален и правен. Европейските средства са от голяма помощ за страни като България, които са на последни места по постигнати успехи в тези аспекти. 

Важно да се постави акцент върху факта, че средствата, идващи от фонда, трябва да са като подкрепа към националното финансиране, а не да бъдат единствените финансови инвестиции в дадена страна. Интересен факт е, че държава като Полша, която има значително по-добри икономически показатели от България, е усвоила повече евро средства. Вероятно проблемът е в написването на проектите или в бюрокрацията. Важно е българската администрация да се мобилизира и да усвои по предназначение финансовите средства от Европейския фонд за благоустройството на родината ни. 

България се нуждае от преустройване, от облагородяване на градовете и селата. За тази цел са нужни средства. Ако администрацията ни не ги усвои правилно или още по-лошо – не успее да ги усвои – това е пагубно в икономически аспект за нашата родина. Нека да вземаме примери от страна като Полша, която е успяла да получи цели 40 милиарда евро, които са приблизително 80 милиарда лева. Определено са нужни реформи и иновации, които да се въведат, за да се работи в посока прогреса на България. 

Проблемите с усвояването на средствата и с написването на проектите определено оказват негативно влияние в това отношение. Наскоро бе направено и проучване за административните разходи, които се появяват при писането на проекта и при неговото изпращане за одобрение, и бе установено, че само 2% от сумата, която се изпраща на даден регион, „изчезва“ за административни такси.