Ще възникне икономическа пролет в България според данните на Европейската комисия?

Ще възникне икономическа пролет в България според данните на Европейската комисия?

Икономическият растеж в България не е на завидно ниво, но има надежда. Според последните данни на Европейската комисия се очаква ускоряване на икономическото развитие в нашата страна тази година. Прогнозите са обнадеждаващи и се очаква градивността да продължи и през 2020 година. 

Европейската комисия прогнозира икономически прираст на България от 3.3% през 2019 и 3.4% през 2020 година. Изглежда, че ще настъпи възраждане и икономическа пролет на разцвет и прогрес през 2019 година. Надеждите са основно в областта на износа. Българската продукция ще бъде изнасяна за чужди пазари, в резултат на което държавната хазна ще се обогати и дълговете, които има България, ще намалеят. Като основен негатив през 2018 година в областта на износа се счита намаленият експорт за Русия и Турция. 

По отношение на икономическото потребление вътре в страната също се очаква повишение на доверието в местното производство и закупуване на български стоки. Ако се купуват повече български продукти, това ще доведе до повишаване на икономиката в страната и до увеличение на производството, защото когато има потребление, има и прираст на създадените стоки, отварят се нови работни места и започва един своеобразен икономически разцвет. 

Има надежда и в областта на инвестициите. Очаква се повече предприемачи да започнат бизнес в България и да наемат работна ръка. Това са все позитивни тенденции, които заслужават адмирации. Прогнозите са за наемане на 10 човека от 1000 безработни или преодоляване на безработицата с 0.1% през 2019 година. По този начин безбработните, които по официални данни през 2018 година са били 5.2%, през 2019 година ще бъдат 5.1% и дори 5%. 

Има позитивни очаквания и в областта на държавния външен дълг. Той трябва да намалее с 18%, а неговото намаляване е предпоставка за икономически успехи. Повишаването на минималната работна заплата през 2019 година също е показател за прогрес във финансово отношение.