Споразумение за медицински услуги и мониторинг

Споразумение за медицински услуги и мониторинг

Всеки здравословен проблем, може да бъде разрешен, ако е установен своевременно. Водени от грижата ни за здравето на нашите членове, техните екипи и семейства, Съюз на счетоводителите в България, клон София и медицински център “САНУС 2000” подписаха споразумение за сътрудничество в областта на здравните грижи и здравния мониторинг.

Заедно бихме искали да ви предложим отлични условия за медицинските дейности и услуги, лично и добронамерено отношение и персонализирана грижа.

Медицински център “САНУС 2000” е лицензирано здравно заведение за специализирана извънболнична помощ, центърът основан през 2000 година. “САНУС 2000” предлага специализирана консултативна и лечебна /спешна и неотложна/ помощ, центърът разполага със специализирани терапевтични, хирургични кабинети и кабинет за функционална диагностика, базирани както на територията на ВМА – Поликлиника, така и в новопостроената си сграда на адрес бул. „Иван Гешов“ №50.

В медицински център “САНУС 2000” работят лекари - специалисти с най-висока квалификация в следните специалности: инфекциозни болести, кардиология, хематология, неврология, гастроентерология, ендокринология, хирургия, съдова хирургия, урология, травматология и ортопедия, ревматология, акушерство и гинекология,  офталмология.

Специализираната клинична лаборатория към медицински център “САНУС 2000” е оборудвана със съвременна апаратура и предлага всички видове клиниколабораторни изследвания – хематологични изследвания, биохимична диагностика, кръвосъсирване и фибринолиза, хормонален анализ, електролити, ензими, имунологични и серологични изследвания, кръвни групи, изследване на хормони и туморни маркери.

В медицински център “САНУС 2000” се извършват високоспециализирани функционални изследвания - ехокардиография, холтер-ЕКГ и кръвно налягане, велоергометрия, ехография на коремни органи, ехография на млечни жлези, ехография на щитовидна жлеза и малък таз, остеоденситомeтрия, електромиография, електроенцефалография. Кабинетът по очни болести е оборудван с модерна апаратура – биомикроскоп, компютърен периметър и др.

Не се колебайте и се възползвайте от договорените преференциални условия!

За контакти https://www.sanus2000.com/ и https://www.accountancy.bg/