Обучение за отговорност по НК на счетоводители, одитори и финансисти

Обучение за отговорност по НК на счетоводители, одитори и финансисти

Съюз на Счетоводителите в България и клон Търговище на Съюза организират обучение-дискусия на тема „Реализиране и предпазване от наказателна отговорност на счетоводители, одитори и финансисти за укриване на данъци в контекста на промените в НК и решение 4/2016 на ВКС“

Обучението ще се проведе в гр. Търговище, на 29 ноември 2019 год. (петък) от 10.00 часа, хотел „Белия Кон и Рай“ (зала Рай).

Цената на обучението е 120 лева за членове и 150 лева за колеги, които не са членове на Съюза. Преди датата на обучението, а и на самата дата, всеки от вас може да заяви желанието си да стане член на Съюза, като може още за това обучение да ползва нашите преференциални условия. Цените са с включен ДДС, както и включват обяд с тристепенно меню и две кафе паузи. За трима и повече участници от една фирма сме предвидили 20% отстъпка от общата цена.

Лектор ще бъде г-н Хайредин Мехмедов, понастоящем служител на Министерство на вътрешните работи с над десет годишен стаж в него, с достатъчно успешен и разнообразен опит в разследването и разкриването на стопански престъпления, за което съществено допринася негов предходен стаж в областта на счетоводството и финансовия одит. Г-н Мехмедов е магистър по „Право“ и „Стратегическо управление“ и е от младите и много перспективни лектори в портфолиото на Съюз на Счетоводителите в България. Главното преимущество на нашите лектори, в това число и на г-н Мехмедов, са много доброто познаване на нормативната база, отличния практически опит, разчупеното и иновативно мислене при решаване на казуси от практиката и живия живот, с примери от които изобилстват срещите с тях.

Уважаеми Колеги, клон Търговище е нов клон на Съюза, но има амбициозна и интересна програма от обучения по традиционни и нови теми от областта на счетоводството, данъчното облагане, правото, маркетинга на услугите и други.

Нека с присъствието си на 29 ноември 2019 год. да подкрепим Съюза, клон Търговище и неговия управител г-жа Таня Кирилова, нашия отличен лектор г-н Мехмедов, както и да обогатим познанията си по тази непозната , но толкова критична за дейността ни материя на Наказателното право.