За онлайн администрацията в НАП

За онлайн администрацията в НАП

Имате ли фирма? Притеснявате ли се от представителите на НАП, когато ви правят ревизия и знаете ли по какъв начин можете да постигнете своеобразна увереност и спокойствие? 

С известно вълнение ви съобщаваме новината, че вече проверката, която се осъществява от данъчните, може спокойно да бъде наблюдавана онлайн. Очаква се до месец юни да бъде въведена нова услуга, с която цялостният процес ще бъде доста по-нагледен. Всички хора, които са собственици на фирма, както и гражданите, занимаващи се със своеобразни частни дейности и притежаващи електронен подпис или ПИК код, ще могат да проследят обстойно всички действия, извършени от данъчните в ИС „Контрол“. По този начин предприемачите ще имат възможността да видят дали всичко е изрядно при установената проверка и ако има наличие на финансови несъответствия – дали е направено производство по случая и какви са имената на човека, който се занимава с правенето на финансова ревизия. 

Така, благодарение на развитието на информационните технологии, цялостната информация ще бъде по-лесно достъпна и бюрократичността до голяма степен се преодолява. Тази иновация с ПИК и включването на основните данни, свързани с проверката в ИС „Контрол“, показват прогреса и достъпността на информацията, за която преди се е чакало и е била свързана с добре познатите ни “разходки” от гише на гише. 

Предстоящото нововъведение доказва, че онлайн администрацията е бъдещето. Очаква се броят на подаваните данъчни онлайн декларации през следващите години да расте и накрая администрацията, която изпълнява задълженията си на място в институцията НАП, да бъде намалена. Позитивите от онлайн администрацията са много. Човек се сдобива с желаната от него информация много по-бързо, не чака по опашки и пести своето лично време, а времето, както знаем, е висша ценност, която не трябва да бъде пропилявана. Онлайн администрацията дава повече нагледност и информативност. Всички важни данни са интерпретирани. Благодарение на онлайн администрацията има повече прегледност, достъпност и детайлност.