Опасно ли е да пазаруваме с безконтактни карти?

Опасно ли е да пазаруваме с безконтактни карти?

Несъмнено новият моден тренд за извършване на покупко-продажби е с помощта на безконтактни карти. Те са по-удобни, не е необходимо човек да има пари под формата на кеш в себе си и не е нужно непрекъснато да се въвежда PIN код при използването им. На пръв поглед безконтактната карта изглежда като едно доста умело и успешно решение за бързо и безпроблемно плащане. Но не крие ли някакви рискове употребата на безконтактна карта?

През последните години се е увеличило ползването на безконтактни карти. Хората предпочитат да извършват своите покупко-продажби с помощта на такъв тип карти, тъй като ги считат за добре защитени, а и с тях се действа по-бързо от обикновено. Наистина банковите системи се стремят да се преборят с киберпрестъпленията и определено имат забележителни успехи, но това все пак не намалява риска от кражби на безконтактни карти. Най-често се случва джебчиите да вземат картата на своята жертва и след това да я използват в различни магазини, където се използва постерминал. Тъй като не знаят PIN кода на картата, крадците обикновено я използват в различни магазини, където харчат позволения лимит от 25 лева. По този начин те безпроблемно източват сметката от банковата карта. 

Според статистика, направена във Великобритания, през последните десет месеца от 2018 година подадените доклади за усвояване на суми от безконтактните карти от лица, които не са собственици на дадена карта, са се увеличили почти двойно в сравнение със злоупотребите с безконтактни карти, направени през 2017 година. Това определено е факт, който трябва да ни накара да се замислим и да бъдем по-бдителни, когато пазаруваме с безконтактна карта. Важно е да пазим портмонето си, където стои картата, защото вече не е достатъчно да пазим в тайна просто PIN кода си. 

Във Великобритания средно статистически откраднатите пари от дебитните карти са варирали между 90 и 652 паунда, което не е никак малка сума. Затова е важно да сме прецизни в съхранението на своята безконтактна карта, да я използваме умело, но същевременно да следим чрез онлайн банкиране какви суми са теглени от нашия банков акаунт като един своеобразен вид превенция.