Среща в Народното събрание

Среща в Народното събрание
Уважаеми Колеги, бихме искали да ви информираме, че днес Изпълнителният директор и Главния секретар на ССБ, проведоха среща в Народното събрание с народния представител Ирена Димова ( https://www.parliament.bg/bg/MP/2808  ) относно започване на работа по промени свързани с изменение на счетоводното законодателство, в посока реализиране на безхартиено отразяване на стопанските операции, събития и процеси, както и поетапно реализиране на напълно безхартиен документооборот.
Предмет на разговора бе и друг проект на ССБ, свързан със създаване на единен регистър за съставителите на Финансови отчети.
С радост може да споделим, че срещата мина много добре и вярваме, че в лицето на госпожа Димова срещнахме подкрепа и уверение, че ще започнем съвместна работа в тази насока.