Повишаването на заплатите – градивен компонент за прогреса на икономиката в България

Повишаването на заплатите – градивен компонент за прогреса на икономиката в България

В България основният доход на едно домакинство се формира от работната заплата. Фактори като пасивен доход от наеми, облигации и акции си остават на по-далечни позиции, а и българският манталитет е устроен така, че работната заплата да крепи финансовото състояние на домакинството. Затова в настоящата статия ще направим по-обстоен преглед на месечната заплата.

Според данни от направени проучвания, през миналата година всяко работещо лице е допринесло с минимум 3336 лева за своето домакинство. Става въпрос за човек, който получава минимална заплата. На месечна база това са 278 лева. През 2017 година доходът, с който е помогнало средно едно лице за семейния бюджет, е бил с 9.8% по-малко. Това означава, че през 2017 година един човек е допринесъл с 250 лева месечно или с 3000 лева годишно. Това са градивни, позитивни резултати, които олицетворяват прогреса в икономиката в нашата страна. Друг положителен фактор е намаляването на безработицата и търсенето на работна ръка.

Средната работна заплата за страната през миналата година е изчислена на 1135 лева. Тя се е повишила с 6.4% спрямо 2017 година. Гледайки заплатите по промишлени отрасли, става ясно, че само в 17 от общо 29 отрасъла може да се открие заплата, която да бъде по-висока от средната за месеца. 

Най-високи си остават заплатите на хората, работещи в сферата на IT-технологиите. Програмирането, създаването на софтуер и хардуер са все по-високо ценени. Тъй като живеем в технологично общество, професиите, занимаващи се именно с високите технологии, получават завиден доход. Други прогресивни във финансово отношение работни места са в сферата на въздушния транспорт. Интересен факт е, че хората, занимаващи се със застраховане, попадат сред първите десет отрасъла с най-висок доход. Освен това консултантските дейности, както и финансовите услуги, също се отличават с високи заплати. На дъното са ресторантьорството, ветеринарната медицина, шивашката промишленост, производството на обувки и други.