Проект за устав на ССБ

Проект за устав на ССБ

Здравейте Колеги,

Във връзка с предстоящото събрание на ССБ на 10 ноември 2019 год. в гр.София, хотел „Шипка” от 10.00 часа, с регистрация на участниците от 9.00 предлагаме на вашето внимание Проект за устав на Съюза, пълен текст с отразени промени по предложения на Клоновете.

Убеждение на Управителния съвет на Съюза, е че Устава трябва да бъде жив, гъвкав и адекватен документ, който отразява всички аспекти на възможните ситуации в организацията, както и да дава единен, системен и синергичен подход при решаване на възникналите казуси. Надаваме се, че сме постигнали целите заложени по-горе.

Проектът за промени в Устава е съществен напредък към основната ни цел, а именно постигане на балансирана система от интереси, както на Съюза, така и на неговите членове, при гарантиране на ползите за обществения интерес.

Създава се децентрализирана система за финансово управление, която има за цел да стимулира предприемчивостта на Управителите на клонове, техния мениджърски дух и мислене.

Най-съществената промяна е тази в членството с въвеждането на три класа членове. Всеки член ще може да се попадне в класът, който най-много импонира на вижданията и желанието му за степента на колабориране със Съюза.

Приятно четене и очакваме вашите предложения, които уверяваме ви ще бъдат обмислени и отразени в окончателния му вариант.

Следвайте линка.

https://www.accountancy.bg/documents/resource/1_u041Fu0440u043Eu0435u043Au0442%20u0437u0430%20%20u0423u0441u0442u0430u0432%20u043Du0430%20u0421u0421u0411%20u0441%20u043Fu0440u043Eu043Cu0435u043Du0438%20u0432u0435u0440u0441u0438u044F%203.2_b26eee4-ba24-c797-136a-9c79c172c891.pdf