Има ръст в производствените цени през април

Има ръст в производствените цени през април

През април тази година общият индекс на цените на производител е нараснал с 0,4% спрямо миналия месец. По-високите цени са отчетени в добивната промишленост (с цели 4% нагоре) и преработвателната (с 0,5% повече), докато при производството на ел. и топлоенергия и газ има спад с 0,3%. Данните са на НСИ.

Отчита се съществено увеличение при производството на облекло (0,5%), в същото време е регистриран спад при производство на химични продукти и основни метали (1,3%).

Сумарно, индексът на цените е по-висок с 4,3%, в сравнение с април 2018 година. Цифрите сочат, че производството и разпределението на електрическата, топлоенергията и газта е нараснало с 6,9% за година, в преработващата промишленост - с 3,5%, а в добивната: 3,4%. 

В  преработващата  промишленост най-забележим ръст на цените се наблюдава при производството на основни метали - с 5,0%, обработката на кожи и производството на изделия от обработени кожи без косъм - с 4,9%, и ремонт и инсталирането на машини и оборудване - с 4,3%.