Сивата икономика или бичът за българското население

Сивата икономика или бичът за българското население

Често в медийното пространство се говори за сивата икономика. Но какво представлява тя, има ли точна дефиниция на понятието, с което дори и децата вече са запознати? 

Това е стопанска дейност, която попада в сянка и не се облага с данък, както и не се отчита като част от брунтия вътрешен продукт. Все повече хора се занимават с дейности от сивата икономика, за да припечелват допълнително (или основно), тъй като стандартът на живот в България не е висок и хората се опитват да подобрят нивото си на живот. 

Това, разбира се, е неоправдано. Много фирми създават продукция, която не декларират като част от брутния вътрешен продукт. Твърди се, че през последните години дейностите, попадащи в сивата икономика в България, са намалели, но тъй като те са в сянка, няма как да бъде реално доказано дали са намалели, или не. Всичко е въпрос на догадки. 

Основният проблем е, че дори и да се твърди, че хората в България започват да избягват сивата икономика, то тя остава една от най-високите в Европейския съюз. Според данните, получени от Международния валутен фонд за периода 1990-2015 година, средният процент на дейностите, попадащи в сивата икономика в България, се равнява на 30% от брутния вътрешен продукт, което е завидна сума. 

Установено е, че родината ни е на 80 място по БВП –  50 446 милиона долара. На глава от населението се пада по 8 064 долара. Ако приемем, че сивата икономика създава 30% от тази сума, това означава, че средно 2 419 долара на лице се укриват и не се облагат с данък. Това звучи фрапиращо, нали? Необходимо е да се вдигне жизненият стандарт, за да намалее сивата икономика, но кога ли това ще стане? Все живеем в преход и се надяваме Европейският съюз да ни стабилизира, но все сме на опашката...