Новини

Проект за устав на ССБ

Проект за устав на ССБ

Здравейте Колеги,

Във връзка с предстоящото събрание на ССБ на 10 ноември 2019 год. в гр.София, хотел „Шипка” от 10.00 часа, с регистрация на участниците от 9.00 предлагаме на вашето внимание Проект за устав на Съюза, пълен текст с отразени промени по предложения на Клоновете.

Проект за устав на ССБ