Споразумение за медицински услуги и мониторинг

Споразумение за медицински услуги и мониторинг

Всеки здравословен проблем, може да бъде разрешен, ако е установен своевременно. Водени от грижата ни за здравето на нашите членове, техните екипи и семейства, Съюз на счетоводителите в България, клон София и медицински център “САНУС 2000” подписаха споразумение за сътрудничество в областта на здравните грижи и здравния мониторинг.

Споразумение за медицински услуги и мониторинг