Обучение по Регламент (ЕС) 2016/679 в гр.Смолян

Обучение по Регламент (ЕС) 2016/679 в гр.Смолян

На 21 април 2018 год. в гр.Смолян се проведе еднодневно обучение на тема: „Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с

Обучение по Регламент (ЕС) 2016/679 в гр.Смолян