Учебни счетоводно-финансови компании

ПРОЕКТИ

Проектът се базира на паритетно участие на Съюза и съответния университет в осигуряването на необходимите условия за създаването и функционирането на учебната компания. Принципа за паритет ще бъде валиден и при осигуряването на професионална експертиза и мониторинг на дейността на компанията.

Съответният университет ще осигури обзаведено помещение с минимум десет работни места и ще поеме и всички комунални разходи за осигуряване на подходяща добра работна среда.

Съюзът ще осигури цялото компютърно, презентационно и комуникационно оборудване, както и целият необходим за дейността системен и специализиран софтуер.

Съюзът и съответния университет ще осигурят експерти, които ще бъдат на разположение по график за казусно ориентиран консултинг и мониторинг на работещите студенти.

Проектът стартира с предварителен подбор на желаещите студенти за попълване определените позиции в компанията. Подборът ще се извършва между студенти от различни икономически специалности и специалност право, така че да се осигурят с експертиза всички услуги и дейности, предлагани от компанията.

В зависимост от възможностите и желанието на съответния студент същия се включва в месечен график, в който извършва съответната работа според специалността и определените му функции. Всички експерти извършват консултациите и менторските си действия само онлайн.

Участващите в проекта студенти имат задължение да провеждат едночасово, неприсъствено онлайн обучение месечно, както и задължение да провеждат еднодневно присъствено обучени на всяко тримесечие. Обученията се провеждат чрез специализирана платформата за обучения на Съюза.

За дейността си студентите и менторите получават възнаграждение, в обем и срокове, уговорени от мениджмънта на компанията.

МОЖЕТЕ ДА ПОДКРЕПИТЕ ПРОЕКТА ЧРЕЗ БУТОНА "КУПИ".

БЛАГОДАРИМ ВИ ОТ НАШЕ И НА СТУДЕНТИТЕ ИМЕ.

ВАЛИДНА ОТ
01 ноември 2019
ВАЛИДНА ДО
01 ноември 2021
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
София, Варна , Велико Търново, Пловдив
БИЗНЕС СЕКТОР
Счетоводство, Образование
ДРУГИ