ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ССБ

КАЛЕНДАР

Дата: 10/11/2019 — 10/11/2019
Място на провеждане: гр. София, хотел "Шипка", бул. "Тотлебен" №34А.

Уважаеми Колеги,

От името на Председателят и Управителния съвет имаме удоволствие да ви поканим на общо събрание на сдружение „Съюз на Счетоводителите в България”.

При условие, че вие сте настоящи, членове на неактивен клон, бивши или желаете да станете членове на ССБ, ние ще се радваме да Ви приветстваме в нашето голямо и сплотено семейство – „Съюз на Счетоводителите в България”.. При нас Вие ще получите всичко онова, което ще Ви идентифицира като член на общност с високи професионални и етични норми, общност която ще бъде неотлъчно до Вас при планиране и осъществяване на Вашите лични, корпоративни и групови, общественополезни цели.

Заповядайте на 10 ноември 2019 г.(неделя) от 10:00 часа в конферентната зала на хотел Шипка в град София, с адрес: бул. "Тотлебен" №34А.

Регистрацията на членовете ще започне в 09:00 часа., моля, ако желаете да възстановите членските си права, или да станете член на ССБ заповядайте след 9.30 ч. за регистрация и оформяне на документи за членство.

Общото събраните ще се проведе при следния дневен ред, а именно:
1. Приемане на промени в Устава на Сдружението;
2. Приемане на етичен кодекс на членовете на Сдружението;
3. Приемане на годишният финансов отчет за 2018 г. на Сдружението;
4. Избор на регистриран одитор за 2018 г. и 2019 г.;
5. Приемане на плана за работа и бюджет за 2020 г.;
6. Приемане на решение за промени в състава на управителния съвет;
7. Приемане на решение за учредяване на Фондация;
8. Други въпроси.

Поканата и дневния ред за общото събрание са публикувани в Търговския регистър, където можете да направите справка по ЕИК: 831121082 на сдружението.

Потвърждение за участие в общото събрание изпращайте на следния мейл адрес: office@accountancy.bg или на тел. +35929042323. В обратна връзка ще получите документи по отделните точки от дневния ред.

Ще ви очакваме!