Кои сме ние?

Съюз на Счетоводителите в България е юридическо лице с нестопанска цел, сдружение на физически и юридически лица. което извършва дейност в обществена полза. Регистрирано е през 1990 година - според изискванията на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Съюз на Счетоводителите в България има много добре развита регионална структура и във всеки значим български град е представен със свой клон. Развитието на регионалната структурата на Съюза продължава възходящо и много скоро броят на клоновете ще достигне тридесет.

Съюз на Счетоводителите в България е сред първите регистрирани юридически лица с нестопанска цел у нас. Вече близо три десетилетия, неотменно, при всички обстоятелства и въпреки тях, е флагман на счетоводната гилдия в България. А тази гилдия като родово понятие обединява всички нас - за които счетоводната професия е призвание, страст и болка, любов и страдание. Това е целият наш живот!

Кои сме ние?

  • Бюджетни счетоводители;
  • Оперативни счетоводители;
  • Съставители на финансови отчети;
  • Дипломирани експерт-счетоводители;
  • Финансови анализатори и мениджъри;
  • Бюджетни специалисти и плановици;
  • Съдебно-счетоводни експерти;
  • Данъчни експерти и консултанти.
  • Студенти и ученици в специализираните счетоводни висши и средни училища.


Всички ние наричаме сдружението Съюз на Счетоводителите в България просто Съюза. Той е наше дело, наше минало и най-вече - наше бъдеще. Той е всичко, което ние сме направили. И всичко, което не сме успели да направим. Той е наше творение! Заради това отговорността Съюзът да стане притегателен център на всички е наша кауза. Защото счетоводството не е някакво „набиване на фактури”. А е високо специализирана и най-вече отговорна дейност, чийто резултати са еднакво ценни за всички корпоративни, публични и обществени потребители.

Съюз на Счетоводителите в България е и ще бъде наш ролеви модел, необходим ни за постигането на веруюто на съюза - „Само силен, национално и социално отговорен български бизнес, партниращ и подпомаган от знаещи и можещи счетоводители, може да направи България и българската държава богата, независима и уважавана. А българите, и в частност счетоводителите - удовлетворени и горди!”